Spojte sa s nami

Máte otázky alebo chcete využiť služby Prosimsi?

B&B Art s.r.o.

Sídlo firmy: Rešica 149
Rešica, 044 73
IČO: 45 727 295
IČ DPH: SK2023177002
DIČ: 2023177002

Bankové spojenie
Tatra banka
SK9411000000002945013096

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.26914/V