Kontaktné údaje

Mobil:
+421 915 967 510
Email:
info@prosimsi.sk
Pracovný čas:
Pondelok – Piatok
9:00 – 17:00

Fakturačné údaje:

B&B Art s.r.o.
IČO: 45 727 295
IČ DPH:SK2023177002
DIČ: 2023177002
Bankové spojenie
Tatra banka
SK9411000000002945013096
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.26914/V

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku